Så går roller derby till


From the Blog


Så går roller derby till

Roller derby är en sport med fullkontakt och som utövas på klassiska rullskridskor. Sporten utvecklades i USA under 1930-talet och då var det främst en underhållningssport med både kvinnliga och manliga utövare. Intresset för sporten minskade och under 1970-talet försvann roller derby helt för att återigen väckas till liv i början av 2000-talet. Då som en underground-rörelse och med en majoritet av kvinnliga utövare.

Lagindelning och spelarfunktioner


Under en match möts två lag som kör på en oval bana inomhus. I varje lag finns en spelare som kallas för jammer och som har en stjärna på hjälmen. Jammers uppgift är att ta sig förbi så många av motståndarlagets medlemmar, kallade blockers, som möjligt. Den jammer som tar sig förbi motståndarlagets alla blockers får poäng. Blockers främsta uppgift är att hindra motståndarlagets jammer genom att blockera vägen och hjälpa sin jammer att ta sig förbi. Spelarna nyttjar olika strategier för att ta sig förbi motståndarlaget så fort som möjligt. Det lag som har mest poäng vid matchens slut har vunnit.
En match pågår i totalt 60 minuter som är uppdelade i två 30 minutersperioder. Perioderna är indelade i så kallade jams som varar i max två minuter med 30 sekunders paus emellan. Varje lag kan som mest bestå av 14 spelare och de är 8 stycken på banan samtidigt, 4 blockers och 4 jammers från vartdera laget. Det är tillåtet att göra byten av jams och en blocker kan även har en specialroll som pivot, en position som går att jämföra med en quarterback i amerikansk fotboll. En pivot känns igen på en horisontell rand på hjälmen och spelaren som är pivot har även vissa privilegier.

Jam och lead jammer

När en jam börjar startar alla blockers i en klunga, så kallat pack, bakom banans främre startlinje. Respektive lags jammer startar vid den bakre startlinjen, bakom klungen. När domaren blåser igång matchen startar alla spelare samtidigt. Den första uppgiften jammern har är att försöka ta sig igenom klungen. Blockerns uppgift är att försöka hjälpa fram sin jammer genom klungan samtidigt som motståndarens jammer hindras från att ta sig igenom från sitt håll. Förhindrandet får göras med hjälp av tacklingar som regleras i regelboken. Om en jammer lyckas ta sig igenom motståndarens blockers, utan att dra på sig några bestraffningar för regelbrott, kallas för lead jammer och har i och med sin prestation rätt att när som helst avbryta den aktuella jammen genom att sätta händerna i sidorna. Därefter ska båda lagens jammers så snabbt som möjligt köra ikapp klungan igen och därefter börjar poängräkningen igen. Jammerns målsättning är nu att forcera så många av motståndarlagets blockers som möjligt. Varje omkörd motståndarblocker ger en poäng, förutsatt att omkörningen sker regelenligt. När jammens lead jammer sätter händerna i sidorna alternativt två minuter har gått, är jammen slut. Varje match bedöms av rullskridskoburna domare som finns utplacerade runt banan och som har olika roller. Fem av dem kontrollerar klungen och två följer varsin jammer för att räkna poäng.

Roller derby i Sverige


Roller derby började spelas i Sverige 2007 när Stockholm Roller Derby startade landets första liga. 2011 blev sporten medlem i Svenska Skridskoförbundet och Riksidrottsförbundet. I dagsläget finns det ett 30-tal medlemsligor (klubbar) spridda över olika delar av landet. Det första svenska mästerskapet i Roller Derby spelades 2013 under SM-veckan i Halmstad.

Roller derby i Sverige